Etiket: dbW

db, dbm, dbW gibi birimlerin anlamı…

Son güncelleme: 29 Mart 2012, 20 Haziran 2011, Aralık 2014
dB, iki büyüklüğün oranlanıp logaritması alındığında çıkan sonucun birimidir. [örnek :10^5 gibi büyük oranların yerine 10*log(10^5) = 50 dB kullanıyoruz]. Tek başına bir büyüklük için dB birimi kullanılamaz, sadece bir oranın söz konusu olduğu yerlerde dB birimi kullanılır.

Neden logaritma alıyoruz sorusunun cevabı şudur ki logaritma fonksiyonu çok büyük değerleri dize getiren bir fonksiyondur. Nasıl ki e^x, x arttıkça alıp başını yüksek değerlere giden bir fonksiyon ise log(x) de alıp başını giden fonksiyonları dize getiren bir fonksiyondur. y=e^x in ln inini aldığımızda y=x gibi uslu bir fonksiyona dönüşüyor.

Elektronikte, özellikle RF elektroniğinde yüksek oranlarla çok sık karşılaşılır. Örn: sinyal gücü 1uW, gürültü gücü 1pW, sinyal gürültü oranını söylemek istersek 10^6 gibi yüksek bir sayıyla karşılaşıyoruz, oranın logaritmasını aldığımızda 60 buluruz, sinyal-gürültü oranı 1000000 demektense 60 dB deriz.
Başka bir örnek, süperheterodin bir almaç hattının tipik toplam kazancı 1000000 olabilir, bu kazanç değerindense 10*log(1000000)=60 dB kullanılır.

Read more

Tags : , ,