Kategori: Karalamalar

Fourier Serisi üzerine

Hayatımızın herhangi bir alanında bir bütünü alt parçalarıyla görmek, analiz etmek gerekebiliyor. Elektronik ve haberleşmede kullanılan işaretler için en temel analiz frekans içeriğinin belirlenmesidir. Farklı farklı frekans cevabına sahip devre/sistemlerin işaret üzerinde nasıl bir etki yapacağı işaretin frekans içeriğinin bilinmesiyle anlaşılabilmektedir. Örneğin aşağıdaki resimde üst resimdeki sinyal bir kablodan geçtikten sonra alt resimdeki gibi olmaktadır. Kablonun frekans cevabı ve işaretin frekans içeriği bilindiğinde çıkış işaretinin alt resimdeki işaret gibi olacağı bulunabilmektedir. Read more

Tags : ,

Mühendislikte Kompleks Sayılar

Son güncelleme: 17 Ocak 2012

Elektronik mühendisliğinde kompleks sayılarla sinyaller ve sistemler dersinde tanışılır, devreler ve sistemler dersiyle tanışıklık gelişir ve sonrasında alınan hemen tüm derslerde kompleks sayılar kullanılır.

Bizler, kompleks sayılara karşı hep bir mesafeli durmuşuzdur, i sayısının ne olduğu sorusu ve kompleks sayıların matematiğe nasıl girdiği sorusu hep cevapsız kaldığından bu mesafeli duruş öğrenim yıllarından meslek hayatına kadar uzar gider… Sonra da geride kaldı denir ve bir kenara bırakılır. Kompleks sayıların temsil ettikleri büyüklükleri pek hissedemeden uzaktan uzaktağa hesap yapar, doğru sonuçlar da buluruz ama bu hesaplar  hep tatsız hesaplardır çünkü tam anlayamadığımız ve içimize sindiremediğimiz bir cebir kullanmışızdır, kompleks cebir.  Read more

Taylor Serisi üzerine

Taylor serileri… Çok konuşulurdu ama ben ne olduğunu ne işe yaradığını pek anlamazdım. Taylor seri açılımı? x=c etrafında seri açılım… Neydi,  ne işe yarardı … Sonradan anladım ki Taylor serileri fonksiyonların polinom şeklinde gösterilmesine yarıyormuş. Özellikle transcendantal fonksiyonlar olarak bilinen exp(x), sin(x), log(x) gibi fonksiyonların polinom olarak gösterilebilmesinde işe yarıyormuş.  Bu gibi fonksiyonları çeşitli uygulamalarda polinom toplamı olarak göre göre bir şeyler çark etti. Read more

Tags :

Filtreler

Son güncellenme: 8 Ekim 2011

Aşağıdaki devrede girişten 10V tepe değerli sinüs uygulayalım, frekansımız f olsun, R1 ve R2 dirençleri üzerine düşen gerilimlerin(çıkış1, çıkış2) tepe değerleri 5V a 5V olur.

Read more

Tags : , , ,

Kare Dalga İşaretini Tanıyalım

Son güncellenme: 13 Ekim 2018
Kare dalga işareti özellikle elektronik mühendisleri için çok önemli bir işarettir.


Kare dalga herhangi bir anda iki farklı değerden birini alabilen periyodik bir işarettir. Yukarıdaki örnekte bu iki farklı değer 5V ve 0 V olarak verilmiş. +10A -10A veya herhangi iki farklı büyüklük de olabilirdi. Görüldüğü üzere kare dalga her şeyden önce periyodik bir işarettir. Periyodik işaretlerin periyodik olmayanlara göre iki belirgin özelliğinin olduğunu biliyoruz.
Read more

Tags : , ,

Dijital Devre Tasarlayalım

Doğaçlama bir yazı, bu yazıyı lojik dersinden hemen sonra kendim için yazmıştım, belki size de bir faydası olur:

Giriş

Bugün elektronik dünyasına baktığımızda hemen hemen bütün cihazların dijital olduğunu görüyoruz; bilgisayarlar, cep telefonları, mp3 çalarlar, fotoğraf makineleri, kameralar…

Read more

Tags :

Fazörler (phasors)

Son güncellenme: 3 Haziran 2019, 2 Kasım 2011, 17 Kasım 2010, 24 Mayıs 2010.

Fazör (phasor), sinüzoidal işaret temsil eden karmaşık sayıdır (complex number, a+i b), sinüzoidal işaretleri fazör ile temsil ettiğimizde türevli ifadeler yerine kompleks çarpma/bölme işlemleri gelmektedir, sinüzoidal kaynaklı devrelerin sürekli hal tepkilerinin bulunması kolaylaşmaktadır.

Read more

Tags : , ,

R ve C Elemanlarıyla Alçak Geçiren Filtre(Low Pass Filter) Tasarlayalım

Merhaba arkadaşlar, self(inductance) ve kapasite(capacitance) elemanlarının farklı frekanslarda farklı davrandıklarını biliyoruz. Kapasite elemanımız yüksek frekanslarda kısa devre gibi alçak frekanslarda ise açık devre gibi davranırken bobin(self) elemanımız yüksek frekanslarda açık devre gibi, alçak frekanslarda kısa devre gibi davranır. O zaman bu elemanları çeşitli kombinasyonlarda kullanarak gelen bir işareti frekansına göre geçirebilir, durdurabilir; gelen işaret frekansı için bir alt limit veya üst limit veya her ikisini birden koyabiliriz. Yani gelen işareti filtreleyebiliriz, gerçekleştirdiğimiz devre de bir filtre olmuş olur. Filtre diyoruz, bir süzme işlemi yapıyoruz bu fltreler neye göre süzüyoruz? Frekansa göre süzüyor . Bunu niye yapmak isteriz? En kaba cevabıyla bir sistemden almak istediğimiz işarete farklı frekanstaki işaretler karışıyorsa ve biz halis muhlis kendi işaretimizi istiyorsak karışan frekansa dur bakalım dememiz gerekir. Tabi bunu %100 yapmak imkansız ancak olabildiğince yaklaşarak bizi idare edecek işareti elde edebiliriz. Çıkışta aldığımız işaret süzme işleminden sonra görmek istediğimiz işaretle aynı büyüklükte veya aynı fazda olmayabilir ancak faz kayması veya büyüklük değişimi işaretimizi bozmaz, bizim için işaretimizin şekli önemlidir. Şimdi en basit filtre tipi olan alçak geçiren filtremize bakalım. Alçak geçiren! frekansı alçak olan işaretleri geçiren filtre. Read more

Tags : ,

DC Kaynaklı Seri RC Devresi Analizi

Son güncellenme Nisan 2009
19 Aralık, 5 Aralık 2010, DC kaynaklı Seri RC Devresi

Merhaba arkadaşlar bu yazıda DC kaynaklı seri RC devrelerinin analizini yapmaya çalışacağız, genellikle kitaplara formül olarak düşülen denklemlerin aslında basit bir birinci mertebeden diferansiyel denklemin çözümünden türediğini göreceğiz.

RC devrelerinde adından da anlaşıldığı üzere ve yukarda da resmi görüldüğü üzere seri bağlı direnç ve kapasiteden oluşan bir devrenin davranışı incelenir. Biz bu basit devrenin analizinde devre analizinin en temel kanunlarından olan KVL yani kirchoff voltaj yasasını kullanacağız. Read more

Tags :