PSpice: En Sık Kullanılan Elemanlar

1) Sinüzoidal sinyal kaynağı:
Place> Part > vsin yazdığımızda gelir.
OFF(SET), AMPL(ITUDE) ve FREQ(UENCY) olmak üzere 3 parametresi vardır.


Time domain analizlerinde sinüzoidal kaynak olarak bu kaynak kullanılır.

2) Kare dalga kaynağı:
Place> Part> vpulse yazdığımızda gelir.

V1, V2, TD, TR, TF, PW, PER olmak üzere 7 parametresi vardır. Bunlar sırasıyla:
V1: Kare dalganın en yüksek değeri,  V2:  en düşük değeri, TD: time of delay, kare dalganın üretilmeden önceki gecikme zamanı, TR:time of rise, kare dalgamızın yükselme süresi, TF:time of fall, düşme zamanı, PW: pulse width, PER:period.
2ms periyotlu, %50 duty cycle li bir kare dalga parametreleri şöyle olabilir:

3) DC Kaynak:

Place>Part> menüsünde vdc yazdığımızda gelir, tek parametresi gerilim değeridir, üzerine çift tıklayarak değiştirilebilir.

4) Toprak:
“Tool Palette”  GND yazılı simge ile açılan menüdeki listeden “0” elemanı seçilir.”Tool Palette” ekranda görünmüyorsa “View” menüsünden gösterebilirsiniz.
“0” elemanını listede göremediyseniz aynı pencerede Add Library> PSpice> Source library si bulunur ve eklenir.

5) R, L ve C elemanları:

Place>Part> menüsünde bu harfleri yazdığımızda gelir. Değerleri, değerin üzerine çift tıklayarak değiştirilebilir.

6) AC Sweep kaynağı:
AC Sweep analiz yapmak istediğimizde PSpice devrede bu kaynağı görmek ister. PSpice ta Time Domain(Transient), DC Sweep, AC Sweep ve Bias Point olmak üzere 4 tip analiz yapılabilmektedir. AC bir kaynağın frekansını belirli bir aralıkta tarayarak sistemin frekans cevabının gözlendiği analize AC Sweep analiz denir. AC Sweep kaynağı:
Place> Part > vac yazdığımızda gelir. AC Sweep yapılmak istendiğinde bu kaynak devreye konur, kaynağın hemen yanındaki iki parametreden amplitude ve offset değiştirilebilir. Frekans parametreleri Simulation Settings > Analysis type: AC Sweep/Noise penceresinden düzenlenir:

Tags :

One thought on “PSpice: En Sık Kullanılan Elemanlar”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir